Hipoteza zerowa (ang. null hypothesis)

Hipoteza zerowa to twierdzenie zakładające brak istotnego statystycznie związku pomiędzy zmiennymi analizowanymi w trakcie eksperymentu, obserwacji lub innego badania. Znalezienie takiego związku pomiędzy zmiennymi pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej i przyjęcie hipotezy alternatywnej.