Histogram (ang. histogram)

Histogram to graficzna prezentacja rozkładu wartości zmiennej. Histogram można stosować do prezentacji rozkładu normalnego wartości zmiennej. Przypomina wykres słupkowy; różnica polega na tym, że w histogramie nie ma przerw pomiędzy poszczególnymi słupkami, co pozwala czytelniej zaprezentować rozkład wartości zmiennej.