Historia w eksperymencie (ang. history error)

Historia w eksperymencie to zafałszowanie wyników eksperymentu spowodowane jakimś nieoczekiwanym zdarzeniem, które nastąpiło w trakcie jego trwania.