Historia życia (ang. story life)

Historia życia to potoczne określenie studium badawczego, którego celem jest przedstawienie biografii jakiejś konkretnej osoby, rodziny lub innej niewielkiej grupy społecznej. Studium takie oparte jest zwykle na drobiazgowej analizie wszelkich dokumentów dotyczących badanej osoby lub osób: pamiętników, dzienników, listów, rozmaitych dokumentów osobistych, zachowanych wywiadów itp.