Historia przypadku (ang. case history)

Historia przypadku to potoczne określenie studium badawczego, którego celem jest w miarę drobiazgowy i przekrojowy opis życia lub działalności jakiejś osoby, grupy społecznej lub instytucji reprezentowanej przez jakieś osoby. Historia przypadku może obejmować mniejsze lub większe fragmenty z życia jednostek będących przedmiotem studium. Oparta jest zwykle na analizie takich dokumentów jak pamiętniki, dzienniki, różne dokumenty osobiste, wywiady, pisemne relacje, artykuły prasowe itp.