Indeks (ang. index)

Indeks to miara stosowana do pomiaru zjawisk społecznych, gospodarczych itp. będąca syntetycznym ujęciem kilku lub kilkunastu różnych wskaźników, opisujących to samo zjawisko w jego różnych wymiarach. Przykładowo indeks rozwoju gospodarczego można stworzyć w wyniku porównania takich wskaźników jak stopa bezrobocia, inflacji, PKB itp.