Pomiar (ang. measure)

Pomiar to procedura ustalenia wartości zmiennej, przeprowadzana za pomocą odpowiednich metod i technik badawczych oraz skal pomiarowych.