Indukcja (ang. induction)

Indukcja to metoda rozumowania i wnioskowania, oparta na obserwacji zjawisk i przypadków szczegółowych w celu zrozumienia zjawisk i przypadków ogólnych (od szczegółu do ogółu). Przeciwieństwo dedukcji.