Interpretacja (ang. interpretation)

Interpretacja to ogół sposobów, technik i procedur badawczych, zmierzających do wyjaśnienia wyników przeprowadzonego badania, ustalenia przyczyn zależności zachodzących pomiędzy zmiennymi itp.