Interwał losowania (ang. sampling interval)

Interwał losowania to określony odstęp pomiędzy jednostkami znajdującymi się w operacie losowania i losowanymi do próby. Interwał losowania o wartości „10” oznacza, że losowana jest co 10 jednostka z operatu.