Klasyfikacja dwuczynnikowa (ang. two-way classification)

Klasyfikacja dwuczynnikowa to model stosowany w analizie statystycznej uwzględniający wpływ dwóch czynników na przebieg pomiaru.