Klasyfikacja jednoczynnikowa (ang. one-way classification)

Klasyfikacja jednoczynnikowa to model stosowany w analizie statystycznej uwzględniający wpływ jednego czynnika na przebieg pomiaru.