Klucz kodowy (ang. codeframe)

Klucz kodowy to zestawienie wszystkich numerów, za pomocą których oznaczamy wartości zmiennych, wprowadzanych do pakietu statystycznego lub innego programu. Przykładowo zmienna płeć będzie oznaczona dwoma numerami (np. 1 i 2), które zostaną przypisane do konkretnej płci.