Kontakt (ang. contact)

Kontakt to zaproszenie jakiejś osoby do udziału w badaniu. Kontakt może mieć formę bezpośredniego spotkania z respondentem, rozmowy telefonicznej lub korespondencji pocztowej (również z wykorzystaniem Internetu). Liczba nawiązanych kontaktów w stosunku do liczby faktycznie zrealizowanych wywiadów jest podstawą do obliczania tzw. poziomu odmów oraz poziomu realizacji badania.