Kontrola ankietera (ang. quality control)

Kontrola ankietera to ogół działań podejmowanych przez agencję badawczą w celu oceny poprawności wywiadów przez niego zrealizowanych. Najczęstszą formą kontroli ankietera jest sprawdzenie, czy rzeczywiście odwiedził on respondenta i przeprowadził z nim wywiad zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Patrz również hasło: wywiad kontrolny.