Krzywa normalna (ang. normal curve)

Krzywa normalna to wykres za pomocą którego przedstawia się rozkład normalny. Inaczej zwany krzywą Gaussa lub krzywą dzwonową.