Książka kodów (ang. code book)

Książka kodów to dokument zawierający zestawienie wszystkich numerów, którymi opisane są wartości zmiennych. W książce kodów mogą się również znajdować instrukcje dotyczące sposobu kodowania braków danych, rekodowania itp.