Ładunki czynnikowe (ang. factor loadings)

Ładunki czynnikowe to współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami, a zmiennymi ukrytymi, wyliczane w trakcie analizy czynnikowej.