Makroteoria (ang. macrotheory)

Makroteoria zorientowana jest na wyjaśnienie ogólnych zasad kształtujących porządek świata społecznego.