Losowanie dwustopniowe (ang. two-stage sampling)

Losowanie dwustopniowe to metoda doboru próby badanej polegająca na tym, że najpierw losowana jest określona liczba zbiorów zawierających inne jednostki. Następnie ze wszystkich wybranych zbiorów losowane są znajdujące się w nich jednostki, które trafiają ostatecznie do próby.

Przykładem omawianej metody może być losowanie bloków mieszkalnych znajdujących się w jakiejś dzielnicy lub mieście, z których następnie losuje się określoną liczbę mieszkań wybranych ostatecznie do próby.