Losowanie jednostopniowe (ang. one-stage sampling)

Losowanie jednostopniowe to metoda doboru próby badanej polegająca na tym, że jednostki, które mają zostać objęte badaniem, losowane są w trakcie jednego etapu, bezpośrednio z operatu losowania.