Metoda cienia (ang. shadowing)

Metoda cienia to termin spotykany w tzw. współczesnych badaniach etnograficznych, dotyczących obserwacji zachowań konsumentów w ich naturalnym środowisku domowym.

W tym przypadku metoda cienia polega na obserwacji konsumentów podejmowanej przez badacza przez okres kilku lub kilkunastu dni, a czasami nawet tygodni i miesięcy. Badacz obserwuje osobę lub osoby badane w trakcie wykonywania ich codziennych obowiązków domowych, przygotowywania posiłków, sprzątania, spędzania czasu wolnego itp. Ponieważ badacz niejako podąża za osobą badaną „krok w krok”, stąd też i nazwa opisywanej metody. Metoda cienia pozwala badaczom na dogłębne rozpoznanie zachowań i zwyczajów konsumenta związanych z użytkowaniem produktów jakiejś firmy, zwykle tej, która zleca rzeczone badanie.