Metoda delficka (ang. Delphi method)

Metoda delficka to technika wykorzystywana do prognozowania zjawisk, w szczególności dotyczących ekonomii i gospodarki. W badaniu realizowanym metodą delficką biorą udział eksperci i znawcy przedmiotu, do których rozsyłane są ankiety; w ankietach tych umieszczone są pytania dotyczące przyszłych zjawisk i wydarzeń. Istotne jest, aby eksperci biorący udział w badaniu, nie mieli możliwości kontaktu między sobą i konsultowania odpowiedzi.

W ankietach wykorzystywanych w badaniu realizowanym metodą delficką mogą znaleźć się takie przykładowe pytania jak:

  1. Jaki będzie średni kurs euro w Polsce w roku 2017?
  2. Jaki będzie stopień bezrobocia w Polsce w roku 2020?
  3. Jak liczna będzie populacja ludzi na całym świecie w roku 2050?
  4. W którym roku człowiek wyląduje na Marsie?

Po zebraniu ankiet od wszystkich uczestników, realizatorzy badania porównują odpowiedzi i dokonują podsumowania, które następnie wysyłają po raz kolejny do tej samej grupy ekspertów. Mają oni w ten sposób okazję wzajemnego zapoznania się z prognozami innych specjalistów (ale bez możliwości kontaktowania się ze sobą oraz ustalenia swoich personaliów), mogą zmieniać, podtrzymywać i rewidować swoje poprzednie opinie itd. Ilość kolejnych wysyłek ankiet uzależniona jest od liczby i zakresu pytań oraz liczby ekspertów uczestniczących w projekcie. Badanie realizowane metodą delficką kończy się w momencie przekazania przez ekspertów ich ostatecznych prognoz.