Prognozowanie społeczne (ang. social forecasting, social foresight)

Prognozowanie społeczne to przewidywanie różnych zjawisk i zdarzeń, które mogą mieć miejsce w szeroko rozumianym świecie społecznym. Prognozowanie odbywa się za pomocą określonych technik badawczych, metod statystycznych i w oparciu o naukowe przesłanki.