Metoda porównawcza (ang. comparative method)

Metoda porównawcza to określenie dość szeroko rozumianej perspektywy badawczej stosowanej w naukach społecznych, polegającej na poszukiwaniu, opisie i wyjaśnianiu podobieństw lub różnic pomiędzy jednym i tym samym zjawiskiem społecznym, ale występującym w różnych kulturach, społeczeństwach oraz okresach historycznych. W potocznym tego słowa znaczeniu metodą porównawczą można nazwać pewnie większość badań społecznych jako takich, wystarczy, że sprowadzają się one do porównywania faktów, zjawisk, rzeczy itp. Aby lepiej zrozumieć klasyczne ujęcie metody porównawczej lepiej jednak zajrzeć do prac Maxa Webera.