Metoda połówkowa (ang. split-half metod)

Metoda połówkowa umożliwia sprawdzanie rzetelności pomiarowej narzędzia badawczego. Polega na podzieleniu narzędzia badawczego (np. kwestionariusza wywiadu) na dwie części i następnie ich wykorzystaniu do badania opinii osób pochodzących z tej samej populacji badanej. Przykładem omawianej metody może być zestaw 20 pytań dotyczących poziomu uprzedzeń społecznych. Zestaw pytań można podzielić na dwie równe części i wykorzystać je niczym dwa osobne narzędzia do pomiaru uprzedzeń w tej samej populacji badanej. Jeżeli wyniki pomiaru dokonanego za pomocą dwóch osobnych zestawów będą ze sobą skorelowane, to z tym większym prawdopodobieństwem można uznać całe narzędzie za rzetelne.