Metoda powtórnego pomiaru (ang. test retest method)

Metoda powtórnego pomiaru to procedura sprawdzania rzetelności narzędzia badawczego polegająca na jego wykorzystaniu do badania tej samej grupy osób, w różnych odcinkach czasu. Przykładem może być wykorzystanie testu do badania ilorazu inteligencji w grupie tych samych osób, w odstępie kilku tygodni. Im większa będzie zgodność pomiędzy wynikami pierwszego i drugiego testu, w tym większym stopniu będziemy skłonni traktować omawiany test jako rzetelne narzędzie pomiarowe.