Mikroteoria (ang. microtheory)

Mikroteoria zorientowana jest na opis i wyjaśnienie jednego wybranego aspektu świata społecznego; nie zajmuje się światem społecznym w całej jego złożoności, ani zasadami, które mogą kształtować jego porządek. Koncentruje się wyłącznie na poszczególnych elementach życia społecznego, z których każdy ma jakiś wpływ na ogólny porządek,
ale tylko częściowy.