Miara tendencji centralnej (ang. measure of central tendency)

Miara tendencji centralnej wskazuje na średnią (przeciętną) wartość zmiennej.
Do miar tendencji centralnej zaliczamy m.in. średnią arytmetyczną, medianę i modalną.