Monitoring (ang. monitoring)

Monitoring to ogół czynności związanych z nadzorem nad realizacją projektu badawczego: sprawdzaniem poprawności przygotowania narzędzi badawczych, kontrolą pracy ankieterów i innych osób zaangażowanych w wykonanie badania itp.