Narzędzie badawcze (ang. data collection instrument, research tool)

Narzędzie badawcze służy do rejestrowania lub zbierania danych w trakcie realizowanego badania. Może to być np. kwestionariusz wywiadu, ankieta, scenariusz wywiadu, dzienniczek itp.