Obiektywność (ang. objectivity)

Obiektywność to taka cecha postawy badacza, że jest ona w możliwie największym stopnia bezstronna, wolna od uprzedzeń, niezależna, uwzględniająca wszystkie znane fakty i punkty widzenia, otwarta na nowe dowody itd. Brzmi naprawdę pięknie.

Spór o to, czy obiektywność postawy badacza jest w ogóle możliwa do osiągnięcia (a nawet czy jest w niektórych przypadkach rzeczywiście pożądana) pozostaje nierozstrzygnięty i na tym pozostaje naszą definicję obiektywności zakończyć.