Obciążenie próby (ang. sample bias)

Obciążenie próby to taka cecha próby badawczej, że nie jest ona reprezentatywna dla badanej populacji, pomimo, że została dobrana w sposób losowy. Przyczyną obciążenia próby mogą być rozmaite błędy poczynione w trakcie doboru losowego np. błąd operatu losowego itp.