Odwracanie skali (ang. scale rotation)

Odwracanie skali to procedura zamiany wartości odpowiedzi znajdujących się na danej skali pomiarowej w taki sposób, że najmniejsze wartości przekształcane są na wartości największe i odwrotnie. Innymi słowy, jeżeli mamy przykładową skalę 5-stopniową, to wartość 1 zmieniamy na 5, 2 na 4, 5 na 1, 4 na 2, a wartość 3 pozostaje bez zmian (ponieważ skala jest nieparzysta).

Skalę odwraca się wtedy, gdy chcemy, aby była ona jednorodna, to znaczy żeby odpowiedzi o wartościach najniższych zawsze dotyczyły wymiaru negatywnego, a odpowiedzi o wartościach najwyższych – wymiaru pozytywnego (lub odwrotnie,
jest to w zasadzie sprawa umowna).