Operat losowania (ang. sampling frame)

Operat losowania to baza zawierająca dane adresowe jednostek należących do określonej populacji, z której można wylosować próbę reprezentatywną do badania. Do największych krajowych operatów losowania należą m.in. baza PESEL (ewidencja ludności) oraz baza gospodarstw domowych GUS.