Opinia publiczna (ang. public opinion)

Opinia publiczna to ogół przekonań wyrażanych przez członków społeczeństwa na temat funkcjonowania państwa, sprawowania rządów, instytucji administracji publicznej, osób sprawujących urzędy państwowe, instytucji pożytku publicznego, organizacji społecznych, panujących norm i obyczajów panujących itp. Najbardziej znaną metodą pomiaru opinii publicznej jest sondaż.

Opinia publiczna stała się przedmiotem badań empirycznych na początku XX wieku, głównie w Stanach Zjednoczonych; jednym z pionierów badań opinii publicznej był amerykański socjolog i dziennikarz George Gallup (ur. 1901 – zm. 1984), który w roku 1935 założył American Institute of Public Opinion (późniejszy Gallup Institute).W Polsce pierwszą instytucją zajmującą się badaniem opinii publicznej był Ośrodek Badań Opinii Publicznej, założony w 1958.