Próba reprezentatywna (losowa; ang. representative sample)

Próba reprezentatywna wybierana jest metodą doboru losowego, o której z określonym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jest odwzorowaniem całej populacji badanej, którą reprezentuje.