Oszukiwanie badanych (ang. deceiving participants)

Oszukiwanie badanych to podawanie uczestnikom badania nieprawdziwych informacji na temat celu badania, zastosowanych metodach i technikach badawczych, sposobach wykorzystania wyników badania itp. Oszukiwaniem badanych jest również zatajanie przed nimi faktu, że ich wypowiedzi i zachowania są nagrywane lub filmowane. Oszukiwaniem badanych można właściwie nazwać każde działanie organizatorów badania, które wiąże się z naruszeniem podstawowych praw uczestnika badania: anonimowości, poufności, zasady świadomej zgody w badaniu.