Osgood Egerton Charles

Osgood Egerton Charles (ur. 1916 – zm. 1991) amerykański psycholog, wykładowca i wieloletni dyrektor (1957 – 1984) Communications Research Center Illinois University. Autor prac z dziedziny psychologii, m.in.: Method and Theory in Experimental Psychology (1956), The Measurement of Meaning (1957), Focus on Meaning: Explorations in Semantic Space (1979). W 1957 roku skonstruował tzw. dyferencjał semantyczny, skalę do pomiaru postaw, powszechnie wykorzystywaną w badaniach psychologicznych, społecznych i marketingowych. Skala ta, od nazwiska jej wynalazcy, nazywana jest również skalą Osgooda.