Panel internetowy (ang. Internet panel)

Panel internetowy to panel, którego uczestnikami są internauci biorący udział w badaniach internetowych.