Panel konsumencki (ang. consumer panel)

Panel konsumencki to panel, którego uczestnikami są odbiorcy i nabywcy produktów i usług. Panel konsumencki umożliwia systematyczne badanie zachowań konsumentów, wartości nabywanych produktów i usług, preferowanych marek, zwyczajów zakupowych itp.