Panel (ang. panel)

Panel to grupa losowo wybranych osób uczestnicząca w badaniu panelowym.