Panel pocztowy (ang. mail panel)

Panel pocztowy to grupa respondentów objęta badaniem panelowym, do których ankiety są wysyłane pocztą.