Panel wrażliwości (ang. sensitivity panel)

Panel wrażliwości to odmiana wywiadu FGI polegająca na kilkukrotnym powtórzeniu wywiadów z tymi samymi osobami.