Podglądownia (ang. viewing facility)

Podglądownia to pomieszczenie sąsiadujące z fokusownią, oddzielone od niej lustrem weneckim, z którego można obserwować przebieg wywiadów fokusowych.