Plan losowania (ang. sampling instruction)

Plan losowania to instrukcja zawierająca szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu doboru próby z operatu losowania. Plan zawiera opis techniki losowania, wielkość próby losowej oraz sposób postępowania w przypadku pojawienia się braków lub błędnych danych w operacie losowym.