Pokolenie Baby Boom (ang. Generation Baby Boom)

Pokolenie Baby Boom to potoczne określenie osób urodzonych na Zachodzie w okresie wyżu demograficznego, który nastąpił po II wojnie światowej i trwał mniej więcej do połowy lat 60. XX wieku.