Pokolenie (ang. generation)

Pokolenie to zbiorowość osób urodzona w tym samym lub zbliżonym okresie czasu. Fakt ten stanowi dla nich podstawowy rodzaj więzi (przynależność pokoleniową) i umożliwia wzajemną identyfikację. Częstym sposobem na określenie przynależności pokoleniowej jest wyznaczenie dekady, w której się urodziło. W tym sensie można mówić o pokoleniu lat 60., 70., 80 itd. Przynależność do pokolenia można również określać dodatkowo w kontekście ważnych wydarzeń historycznych, które miały miejsce w momencie narodzin lub w trakcie dorastania. W tym wypadku istotne jest również miejsce urodzenia.

O ile pokolenie lat. 60 na Zachodzie może identyfikować się poprzez doświadczenia tzw. rewolucji seksualnej (ang. sexual revolution), o tyle dla pokolenia dorastającego w tym samym czasie w Polsce, istotniejszym punktem odniesienia mogą być takie wydarzenia polityczne jak Marzec 68’. Bodaj jedynym przypadkiem pokolenia, które daje się identyfikować w skali globalnej jest pokolenie wyżu demograficznego, urodzone po II wojnie światowej (ang. baby boom generation). Wyż demograficzny miał wtedy miejsce w większości krajów, które brały udział w II wojnie światowej i trwał niemal do lat 60. XX wieku.

Wraz z postępująca globalizacją pojawiły się również tendencje do takiegoż klasyfikowania pokoleń. I tak w ostatnich latach dużą popularność zyskał sobie termin „Pokolenie X” na określenie osób urodzonych na Zachodzie w latach 60. i 70. XX wieku. Wkrótce potem pojawił się termin „Pokolenie Y” (urodzeni w latach 80.), a następnie „Pokolenie Z” (urodzeni w latach 90.). Klasyfikację tę można traktować z pewnym przymrużeniem oka, zresztą bardziej skwapliwie jest ona przyjmowana przez speców od pop-kultury oraz marketingu, niż przez socjologów. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w połowie drugiej dekady XXI wieku, a litery w alfabecie się skończyły, wcześniej czy później doczekamy się równie ciekawych terminów na oznaczenie kolejnych pokoleń.