Baby boomers

Baby boomers to potoczne określenie osób urodzonych na Zachodzie na fali wyżu demograficznego, trwającego od roku 1946 do połowy lat 60. XX wieku.

Pokolenie (ang. generation)

Pokolenie to zbiorowość osób urodzona w tym samym lub zbliżonym okresie czasu. Fakt ten stanowi dla nich podstawowy rodzaj więzi (przynależność pokoleniową) i umożliwia wzajemną identyfikację. Częstym sposobem na określenie przynależności pokoleniowej jest wyznaczenie dekady, w której się urodziło. W … Czytaj dalej

Pokolenie X (ang. Generation X)

Pokolenie X to termin wykorzystywany dość swobodnie przez socjologów, kulturoznawców oraz speców od marketingu i reklamy na określenie osób urodzonych na Zachodzie mniej więcej od połowy lat 60. do końca lat 70. XX wieku. To pokolenie, które nastąpiło po pokoleniu … Czytaj dalej

Pokolenie Y (ang. Generation Y)

Pokolenie Y to termin stosowany w kulturze popularnej na określenie osób urodzonych na Zachodzie mniej więcej od końca lat. 70 do przełomu XX i XXI wieku. Za jedno z najważniejszych wydarzeń determinujących losy Pokolenia Y uznaje się schyłek zimnej wojny, … Czytaj dalej