Poziom pomiaru skali (ang. level of measurement)

Poziom pomiaru skali to dokładność, z jaką skala pomiarowa może być zastosowana do klasyfikacji, oceny i mierzenia wartości zmiennej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to sprawdź hasło skala pomiarowa, bo nie chciałbym się powtarzać.